Groeten uit Berg en Dal
ons binnenste buitenland
een stukje nostalgie

Berg en Dal was in vroeger dagen een vakantieoord van allure. Het toerisme zorgde ervoor dat het dorp een grote bloei doormaakte. Bijgaande oude ansichten geven een magnifiek beeld van lang vervlogen tijden.


Albums / een stukje nostalgie / historische kenschets uitzicht vanaf terras Hotel Groot Berg en Dal

"Voorzeker, grootscher, indrukwekkender natuurtooneelen leveren naburige landen zeker op, maar een liefelijker, vriendelijker landschap zal men niet licht ergens vinden. Aan de voeten van den bezoeker ligt het Keteldal, links door den Sterrenberg, rechts door den evenwijdig daarmee loopende Musschenberg ingesloten. Langs den weg, die het dal in de lengte doorsnijdt, loopt de grens tusschen Nederland en Pruisen. Hoe wordt de schoonheid van het valleitje verhoogd door die witte boerenhuisjes, die te midden van hunne graan- en aardappelvelden zoo aardig door hunne appel- en pereboomen heengluren! Vooral in de lente, wanneer de vruchtboomen bloeien en het fijne loof van boom en struikgewas zoo geestig bij het donkere groen der dennen op de heuvelglooiing afsteekt, is de aanblik van dit valleitje onuitsprekelijk schoon". Uit 'Ter Haars wandelgids voor Berg en Dal' uitgave 1898.

Categorie├źn