Groeten uit Berg en Dal
ons binnenste buitenland
impressies van Berg en Dal

In dit album neemt u kennis van actuele gebeurtenissen in Berg en Dal, maar wordt u ook getracteerd op historische beelden, op opnames uit lang vervlogen tijden. In alle gevallen doet het iets met de kijker, dankzij het oog van de camera is deze getuige van de versmelting van heden en verleden.  


Albums / impressies van Berg en Dal / v.m. onderwijzerswoning a.d. Oude Kleefsebaan

Oorspronkelijk maakte deze ruime woning ' voor het hoofd der school' deel uit van een complex waartoe (aan de achterzijde) ook een schoolgebouw behoorde. Vanaf 1891 fungeerde deze, in 1977 afgebroken, school als twee-klassige openbare lagere school van Berg en Dal. Voordien volgde de plaatselijke jeugd onderwijs in het nabij gelegen Beek. In de naoorlogse jaren bleek steeds meer dat de school niet meer aan de eisen der tijd voldeed en in 1953 kreeg Berg en Dal dan ook een nieuwe school, de Titus Brandsmaschool. De oude school kreeg nog een bestemming als bewaar- resp. kleuterschool, maar ook dit duurde slechts tot 1965. Na een aantal jaren als clubgebouw voor diverse verenigingen te hebben gefungeerd, viel de school in 1977 onder de slopershamer. De onderwijzerwoning bleef gelukkig gespaard, zoals uit bovenstaande foto moge blijken.

 

Categorie├źn