Groeten uit Berg en Dal
ons binnenste buitenland
welkom

Ooit kwam een schuivende landijsmassa tot stilstand op de plek die nu Berg en Dal heet. Het meegevoerde zand, opgestuwd tot een slordige 100 m boven NAP, bleef liggen en er ontstonden bergen, terwijl het smeltwater diepe dalen uitschuurde. En er kwamen mensen wonen en er werd gebouwd en het dorp groeide en groeide en de geschiedenis bepaalde dat Beek-Ubbergen het ene deel onder zijn hoede nam en Groesbeek zich over het andere deel ontfermde. Reden waarom u in Berg en Dal twee verschillende plaatsnaamborden tegenkomt. 


Albums / welkom / Filosofendal met zicht op het Wylermeer

Het Filosofendal behoort tot de Duivelsberg en is een zgn. droogdal, wat in de luwte van de haar omringende heuvels ligt. De omgeving was tot plm 1800 een kaal open gebied, waarin de heide de ondergrond vormde. Nadien besloot men weer bomen aan te planten, met als resultaat dat u langs een reeks van monumentale beuken en kastanjebomen wandelt, afgewisseld door weides, akkertjes en een beekje. Opvallend is dat grote delen van het pad zijn verhard met basaltblokken, een erfenis van de Duitsers, die het toen in hun bezit hadden. Langs deze weg hoopte men namelijk Nederland tijdens de invasie in 1940 te verrassen met een colonne oorlogsvoertuigen van ome Adolf.

Categorie├źn