Groeten uit Berg en Dal
ons binnenste buitenland
te voet langs de Meiberg, de Flierenberg en het Nederrijkswald

In dit album vragen we aandacht voor wat minder bekende stekjes in Berg en Dal, zoals de Meiberg, de Flierenberg en het Nederrijkswald. Een zeer gevarieerd gebied en een omgeving welke rijk is aan campings. Daarnaast kan men er het Afrika Museum bezoeken, waar een unieke collectie traditionele Afrikaanse kunst en gebruiksvoorwerpen op u wacht en een buitenmuseum, waar u kennis kan maken met de wijze waarop Afrikanen wonen en in hun onderhoud voorzien. Dus als u toch in de buurt bent.... 


Omstreeks 1646 werd de Meerwijk in erfpacht uitgegeven aan vier welgestelde families uit Nijmegen. Zij kregen de taak om de woeste gronden te ontginnen, het landschap ter plekke bestond veelal uit heide en kreupelhout en dat diende in cultuur gebracht te worden. De Flierenberg kwam in z'n geheel in handen van Charles Pagniet, een kapitein van de infanterie, die in 1652 zijn intrek nam in de herenboerderij 'de Groote Flierenberg', thans beter bekend als de camping van die naam van de fam. Faassen-Peters. Pagniet was getrouwd met Lucia Beeckman, een dochter van Cornelis Beeckman, burgemeester van Nijmegen, die o.a. de Watermeerwijk en de Uileput toegewezen kreeg. U ziet het, ons kent ons. In 1710 erfde zoon Abraham Pagniet, luitenant-kolonel der infanterie, de Flierenberg. Na dienst komst is de Flierenberg verdeeld in een grote en kleine Flierenberg. De derde eigenaar en tevens derde Pagniet, kleinzoon Carel Lodewijk, verkocht beide hoeves in 1757 aan Matthias v.d. Lijnden, burgemeester van Nijmegen en advocaat. Die zette er pachtboeren op, die er rogge, gerst en haver op verbouwden, wat rundvee, varkens en kippen hielden en de bospercelen onderhielden. Begin twintigste eeuw kwamen beide boerderijen in handen van Den Breejen van den Bout, die tevens de Watermeerwijk had aangekocht. Beide hoeves werden verkocht en aldus kreeg de toenmalige pachter van de Kleine Flierenberg, Chr. Jacobs, bovenstaande boerderij met 9 hectare grond in zijn bezit. De boerderij bood plaats aan plm acht koeien, maar is al tientallen jaren niet meer in bedrijf. En het pand heeft duidelijk betere tijden gekend, maar als het kon praten....  

Categorie├źn